flagsKursy nurkowe PADIPadi Elearning website

PADI EDUCATION - SCUBA DIVER

Scuba Diver program Najszybszy sposób aby spróbować nurkowania. Nie jest potrzebne doświadczenie. Jeśli zawsze chciałeś spróbować nurkowania, ale nie miałeś czasu - to jest sposób dla Ciebie. Po tylko dwóch dniach będziesz w stanie nurkować w otwartym morzu i odkrywać ,,prawdziwą przygodę z podwodnego świata". To Twoja możliwość aby założyć płetwy, maskę i stanąć z wyzwaniem intensywnej przygody. Kurs PADI Scuba Diver jest początkowym szkoleniem podczas procedury uzyskiwania certyfikatu - jest polecany wszystkim wakacjowiczom.

Kurs składa się z 3 pierwszych zajęć teoretycznych, 3 pierwszych zajęć basenowych i 2 pierwszych nurkowań z kursu Open Water Diver. Nurkowie PADI Scuba Divers otrzymują certyfikaty i są kwalifikowani do nurkowania tylko z nurkami profesjonalnymi PADI (od Divemastera i wyżej). Ten typ certyfikacji jest idealny dla tych osób, które mają zbyt małą ilość czasu, aby ukończyć kurs OWD oraz ułatwia podjęcie (przez osoby, które z różnych powodów przerwały trening) dalszego szkolenia i ukończenia kursu OWD. Nurkowie Scuba Divers mogą w ciągu 12 miesięcy rozpocząć dalszy trening w ramach kursu OWD, bez konieczności powtarzania wykonanego już szkolenia.

Uprawnienia po szkoleniu: Nurkowanie pod nadzorem instruktora, max 12 m.

Kursanci muszą posiadać przynajmniej 15 lat. Dla dzieci w wieku 10-14 lat proponujemy kurs PADI Junior Scuba Diver.

W celu informacji, ofert specjalnych skontaktuj się z nami albo odwiedź stronę PADI eLearning

PADI EDUCATION - OPEN WATER DIVER

diversKurs PADI Open Water Diver (PADI OWD) jest najbardziej popularnym kursem nurkowym na świecie! Dzieci w wieku 10-14 lat mogą podejść do kursu PADI Junior Open Water Diver. Kursanci otrzymują certyfikat Padi Open Water Diver, który jest uznawany na całym świecie.


Certyfikat potwierdza, że płetwonurek PADI OWD posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające uczestnictwo w nurkowaniach rekreacyjnych bez jakiegokolwiek nadzoru, może planować, kierować i przeprowadzać bezdekompresyjne nurkowania w wodach otwartych przy współuczestnictwie drugiego płetwonurka - partnera.

Certyfikat PADI Open Water Diver pozwala:

  • na nurkowanie na maksymalną głębokość 18m z partnerem (junior 10-14 lat, max. 12 m z opiekunem)
  • pozwala na uczestnictwo w zaawansowanych kursach PADI.

Kurs może odbywać się w dwóch formułach: intensywnej (4 dni), normalnej (5 dni). Zajęcia mogą być prowadzone w grupie bądź indywidualnie. Kurs składa się z:

  • pięciu teoretycznych lekcji po 2 godziny każda
  • pięciu nurkowań w basenie/ ograniczonym obszarze wodnym
  • czterech nurkowań w morzu (po dwa dziennie)

Cena zawiera cały ekwipunek potrzebny do nurkowań, transport łodziami oraz wydanie certyfikatu.

W celu informacji, ofert specjalnych skontaktuj się z nami albo odwiedź stronę PADI eLearning

PADI EDUCATION - ADVENTURE DIVER

diver Program Adventure Diver jest nowością w systemie edukacyjnym PADI, pozwala na zdobycie nowych umiejętności pod okiem trenerów PADI. Aby przystąpić do kursu należy posiadać certyfikat PADI Open Water Diver.

Program obejmuje 3 nurkowania do wyboru:

Dla osób od 10 roku życia

Tylko dla osób powyżej 15 roku życia

• Boat
• Underwater Naturalist
• Underwater Navigator
• Underwater Photography
• Peak Performance Buoyancy
• Deep
• Search & Recovery
• Multilevel
• Night
• Wreck

Dzieci od 10 do 14 lat otrzymują certyfikat PADI Junior Adventure Diver. Osoby powyżej 15 roku życia, po wykonaniu trzech nurkowań otrzymują certyfikat PADI Adventure Diver, lub mogą wykonać jeszcze dwa nurkowania (wśród wszystkich nurkowań muszą znaleźć się nurkowania Deep i Navigator), wtedy otrzymają certyfikat PADI Advanced Open Water Diver.

Warunki wstpne:

Aby zakwalifikować się na kurs PADI Adventure Diver, kandydat musi:

  • być certyfikowanym nurkiem PADI Open Water Diver (OWD) lub posiadać nurkowy stopień w innej organizacji - odpowiednik PADI OWD
  • w przypadku osób do 14 roku życia, być certyfikowanym nurkiem PADI Junior Open Water Diver (OWD) lub posiadać nurkowy stopień w innej organizacji - odpowiednik PADI Junior OWD

W celu informacji, ofert specjalnych skontaktuj się z nami albo odwiedź stronę PADI eLearning

PADI EDUCATION - ADVANCED OPEN WATER DIVER

Diver's Club offers a selection of many exciting dives, especially for certified divers participating in the Advanced Open Water Diver Course Kurs ten nastawiony jest na zapoznanie kursanta z najbardziej popularnymi przedsięwzięciami nurkowymi oraz na rozwinięcie umiejętności nurkowych. Podczas kursu uczestniczy się w 2 nurkowaniach obowiązkowych: nawigacyjnym oraz głębokim, a także w 3 nurkowaniach do wyboru, którymi mogą być: nurkowanie nocne, wrakowe, z łodzi, wielopoziomowe, z wykonywaniem zdjęć podwodnych,neutralna pływalność. Każde nurkowanie trwa około 3 godzin. Wymagany ukończony kurs OWD lub Junior OWD, ewentualnie równorzędny. Kurs jest dostępny dla osób od 12 roku życia.

Uprawnienia po szkoleniu: Nurkowanie z partnerem max 30m (junior 12-15 lat, max 21 m).

W celu informacji, ofert specjalnych skontaktuj się z nami albo odwiedź stronę PADI eLearning

PADI EDUCATION - RESCUE DIVER

Discover the beauty of Crete's underwater kingdom Kurs PADI Nurka Ratownika jest ważnym i podstawowym krokiem, dla każdego płetwonurka, który chce rozwinąć swoje umiejętności poza poziom typowego nurkowania rekreacyjnego. Kurs PADI Rescue Diver rozwinie twoją wiedzę i umiejętności tak aby móc być asystentem płetwonurka oraz ratownika, będziesz potrafił sobie poradzić w nurkowaniach w których wydarzyła się sytuacja niebezpieczna oraz udzielić pierwszej pomocy.

Kurs jest wymagający, ale daje wiele przyjemności podczas całego szkolenia. Trwa 4-6 dni, w trakcie których zostaną poruszone tematy: samopomoc ratownicza, nurkowanie w stresie, pierwsza pomoc dla nurków, managment sytuacji kryzysowych, systowanie, problemy pod wodą, zachowanie płetwonurka w stresie, procedury przy zagubieniu się płetwonurka, nieprzytomny płetwonurek, postępowanie w przypadku problemów barycznych, scenariusze możliwych wypadków.

W celu uczestniczenia w kursie PADI Rescue Diver musisz posiadać PADI Advanced Open Water Diver (albo równoważny certyfikat) oraz mieć powyżej 15 lat lub posiadać PADI Junior Advanced Open Water Diver i mieć 12-14 lat, wtedy możliwe jest odbycie kursu PADI Junior Rescue Diver. Uczestnicy tego kursu muszą wcześniej (w okresie 24 poprzedzających miesięcy) odbyć szkolenie EMERGENCY FIRST RESPONSE CPR i szkolenie z pierwszej pomocy.

Po pozytywnym ukończeniu kursu, uzyskuje się certyfikat (honorowany na całym świecie) PADI Rescue Diver.

W celu informacji, ofert specjalnych skontaktuj się z nami albo odwiedź stronę PADI eLearning

PADI EDUCATION - MEDIC FIRST AID

padi emergency first response Kurs pierwszej pomocy (Emergency First Response) jest kursem króry uczy umiejętności pozwalających ratować ludzkie życie – jest przeznaczony dla każdego, nie tylko płetwonurków.

Czego nauczymy cię na kursie pierwszej pomocy?:
• Podstawowych zabiegów resustytacyjnych (BLS) oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) na poziomie laika
• używanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED (opcjonalnie)
• Zapobieganie szokowi
• Postępowanie w przypadku uszkodzenia kręgosłupa
• udzielanie pierwszej pomocy

W celu informacji, ofert specjalnych skontaktuj się z nami albo odwiedź stronę PADI eLearning

 

PADI EDUCATION - DIVEMASTER

diver in creteKurs Divemastera PADI jest pierwszym krokiem na drodze do tego, aby zostać profesjonalnym nurkiem - takim, który traktuje nurkowanie jako zawód. Ale nie każdy z nas nurkujących może zostać Divemasterem - tu liczą się osobiste podejście i przekonania, umiejętność brania odpowiedzialności za innych oraz wiedza, którą potrafimy przekazywać. Jest to pierwszy stopień na tzw. Ścieżce Profesjonalnej PADI, która kończy się osiągnięciem poziomu Instruktora PADI. Kurs Divemastera nie jest kursem typowo szkoleniowym, jest to raczej podsumowanie Twojego dotychczasowego doświadczenia, które pozwoli szkolącemu Cię Instruktorowi PADI stwierdzić, czy możesz podjąć się roli Divemastera.

Jako Divemaster powinieneś reprezentować wysoki poziom umiejętności nurkowania, posiąść wiedzę z teorii nurkowania na poziomie instruktorskim, przejść przeszkolenie w zakresie pomocy innemu instruktorowi podczas prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz, co chyba najważniejsze, powinieneś być w stanie przejąć odpowiedzialność za innych płetwonurków będących pod twoją opieką. Jest to po prostu ten poziom, na którym potrafisz zająć się nie tylko sobą, ale także innymi płetwonurkami.

Podczas kursu pozyskujesz wiedzę z PADI Open Water Diver, Advanced Open Water Diver and Rescue Diver kursów i asystujesz w rolach osób z centra nurkowego.

Aby zostać zakwalifikowanym na kurs musisz:
• musisz posiadać certyfikat PADI Rescue Diver lub równoważny
• mieć przynajmniej 18 lat
• mieć przynajmniej 40 zarejestrowanych nurkowań oraz 60 nurkowań aby otrzymać certyfikat
• posiadać odbyte szkolenie z pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przeciągu ostatnich 24 miesięcy
• być sprawnym i posiadać aktualne zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia szkolenia (PDF)
• chcieć podjąć się fantastycznej kariery!

W celu informacji, ofert specjalnych skontaktuj się z nami albo odwiedź stronę PADI eLearning

PADI EDUCATION - ASSISTANT INSTRUCTOR

Będąc PADI Assistant Instructor nie tylko posiadasz wiedzę i umiejętności profesjonalnego płetwonurka ale także zaczynasz się uczyć Systemu nauki nurkowania PADI. Będąc asystentem masz ograniczone zadania nauczania i przygotowujesz się do zostania instruktorem nurkowania.

Kurs PADI Assistant Instructor jest pierwszym krokiem w karierze PADI Instructor Development Course (IDC), podczas której budujesz swój warsztat umiejętności pomocnych w organizowaniu i nadzorowaniu aktywności związanych z nurkowaniem oraz trenujesz swoje umiejętności nauczycielskie.

Aby zostać zakwalifikowanym na kurs musisz:
• musisz posiadać certyfikat PADI Rescue Diver lub równoważny
• mieć przynajmniej 18 lat
• mieć przynajmniej 60 zarejestrowanych nurkowań wtym nurkowania nocne, głębokie i nawigacyjne
• być certyfikowanym płetwonurkiem przynajmniej od 6 miesięcy
• posiadać odbyte szkolenie z pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przeciągu ostatnich 24 miesięcy
• być sprawnym i posiadać aktualne zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia szkolenia (PDF)
• chcieć podjąć się fantastycznej kariery!

W celu informacji, ofert specjalnych skontaktuj się z nami albo odwiedź stronę PADI eLearning

 


padi instructor

IANTD, Nitrox and Technical Divers

DAN Europe, Divers Alert Network


Crete Diver's Club - Scuba diving in Crete Greece   -  All rights reserved

This website is optimized for people with disabilities and it complies with WCAG 2.0 - Level AA

Polityka prywatności

Design and SEO by Artkreta.GR

english pages german pages french pages η ιστοσελίδα στα ελληνικά polish version of this website